Centerpartiet lokalt

Därför bör vi ge ensamkommande en ny chans

Johanna Jönsson och Anders W Jonsson

Ungdomar som räknats upp i ålder och fått ett utvisningsbeslut bör få en ny chans.
Detta eftersom det snart finns en mer rättssäker metod för åldersbedömning på plats.
- Vi har som politiker ett stort ansvar att värna de mest utsatta människorna i vårt land, skriver Anders W Jonsson och Johanna Jönsson på SvD Debatt.

Sedan förra våren har Migrationsverket skrivit upp många ensamkommande i ålder, enligt den tidigare modellen för åldersbedömning. Många av dem som bedömts vara över 18 har fått ett utvisningsbeslut.

Snart finns dock en ny, mer rättssäker metod för åldersbedömning på plats. Nyligen bestämde Migrationsverket att inga nya beslut ska tas när åldern är oklar förrän det nya rutinerna börjar användas.

Centerpartiet föreslår därför att de ungdomar som fått ett utvisningsbeslut efter att ha räknats upp i ålder med den gamla modellen ska få en ny chans - och bedömas enligt den nya metoden.

"Annars riskerar vi att utvisa minderåriga – bara för att de råkade hamna i systemet några månader innan svenska myndigheter fick en fungerande modell för åldersbedömning på plats. Det är inte rättssäkert", skriver Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson och partiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson på SvD Debatt.

Mer behöver dock göras för att öka tryggheten för de ungdomar som befinner sig i asylprocessen eller som fått lagakraftvunna beslut.

Centerpartiet vill också:

  • Ensamkommande ungdomar befinner sig i en svår kris, oavsett om de befinner sig i asylprocessen ­eller om de fått beslut om utvisning. De måste få samma psykosociala stöd från samhället som ­andra ungdomar som hamnar i svåra kriser.
  • Ungdomar som skrivs upp till mellan 18 och 21 års ålder ska få vara kvar i sin kommun medan avslagsbeslutet överklagas. Det ökar trygg­heten att inte ryckas upp från den kända miljön. Kommunen ska inte heller förlora sin rätt till ersättning från staten.
  • Den som har jobb i Sverige måste få stanna. Vi vill ta bort kravet på att man måste ha jobbat i minst fyra månader för att få byta spår. Männi­skor som arbetar bidrar till vårt välstånd. Vi behöver därför också se över fler möjligheter till stipendier för studier.
  • Se till att kommunerna har kunskap och förutsättningar att hantera ungdomar med psykisk ohälsa, genom regler som förbättrar socialtjänstens kapacitet och att ge ett samordnande ansvar för asylsökandes liv och hälsa.

Läs hela artikeln på svd.se