Löfvens pensionsutspel: "Han ska inte lägga sig i"

Solveig Zander

Stefan Löfven öppnar nu upp för att skrota systemet med premiepensioner.
Det skulle innebära att svenskarna förlorar valfriheten att placera pensionspengarna.
- Regeringen fortsätter på sitt spår att skära ned på valfriheten för folket, säger Solveig Zander.

Varje år gör hundratusentals svenskar aktiva val hur de vill förvalta sina pensionspengar, genom att placera premiepensionerna i fonder.

I dag gick Stefan Löfven ut och meddelade att regeringen är beredd att skrota systemet med premiepensioner, vilket skulle innebära att möjligheten att själv placera sina pensionspengar försvinner.

- Regeringen fortsätter på sitt spår att skära ned på valfriheten för svenskarna. Man vill inte att människor ska kunna välja skola, vårdcentral och äldreboende och nu vill man också ta bort möjligheten att välja sitt pensionssparande. Man måste ha möjlighet att göra ett aktivt val. Den möjligheten vill statsministern nu ta bort. Det är beklagligt, säger Solveig Zander, talesperson i pensionsfrågor för Centerpartiet.

Hon sitter med i pensionsgruppen, en arbetsgrupp i riksdagen med representatner från fem partier, som jobbar med pensionsfrågorna.

Att statsministern lägger sig i pensionsgruppens arbete är högst olämpligt, menar Solveig Zander.

- Statsministern har inte med detta att göra. Vi har en ordning där riksdagens pensionsgrupp behandlar frågor som rör pensionerna, där alla riksdagspartier måste vara överens för att kunna gå vidare. Nu försöker statsministern styra det här ovanifrån, över huvudet på tiotusentals löntagare som placerar sina pensionspengar, säger hon.

Läs mer på svd.se