Replik: Fokusera på krisen i primärvården, inte på att motarbeta nätläkare

Anders W Jonsson

Nej, det viktiga nu är inte att vidta åtgärder mot digitala vårdtjänster.
Tvärtom kan sjukvård på nätet skapa en mer lättillgänglig vård som finns nära människor – var man än bor.
"Vi tänker i stället lägga vår kraft på att driva på för förändringar som löser den allt mer akuta situationen i svensk primärvård", skriver Anders W Jonsson och Christer Jonsson i en replik till företrädarna för allmänläkare och distriktsläkare på DN Debatt.

I dag skriver företrädare för Distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin om sjukvård på nätet, som de menar innebär osäkra diagnoser och onödiga skatteutgifter på läkarbesök som annars skulle ha hanterats av en sjuksköterska.

Centerpartiet sjukvårdspolitiska talesperson Anders W Jonsson och Christer Jonsson, oppositionslandstingsråd i Kalmar län och ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation, tycker att företrädarna för läkarföreningarna har fel fokus.

"Att försvåra för patienter att söka sig till akutmottagningen eller göra det svårare att få hjälp av en läkare via nätet är fel väg att gå. I stället för att försöka bromsa utvecklingen av digitala vårdtjänster borde Distriktsläkarföreningen gå i täten för att svensk primärvård ska erbjuda läkarkontakt via internet. Om möjligheten finns att på ett lätt sätt få kontakt med sin egen distriktsläkare kommer inte anonyma läkarkontakter med slumpartad läkare vara ett alternativ", skriver de.

Det viktiga nu är att sjösätta reformer som på allvar gör något åt den akuta kris som primärvården befinner sig i.

"Centerpartiet föreslår därför att det ska bli enklare för läkare att starta mindre vårdcentraler. I dag är det bara specialistläkare i allmänmedicin som får driva vårdcentral. Dessutom måste vårdcentralen ha ett brett utbud av kompetenser. Dessa krav vill Centerpartiet ändra för att små, personägda vårdcentraler ska kunna växa fram", skriver duon.

En sådan reform skulle underlätta inte minst för människor på landsbygden som söker vård.

"Det skulle innebära att människor på mindre orter får tillgång till läkare och slipper åka in till centralorten för att få vård", skriver Anders W Jonsson och Christer Jonsson.

Läs repliken på DN Debatt

Läs artikeln från Distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin