Centerpartiet lokalt

Regeringens politik - ett dråpslag mot kvinnodominerade branscher

Socialdemokraternas attacker på valfrihet i välfärden är ett allvarligt hot mot jämställdheten. Trots att regeringen kallar sig feminister är deras politik ett dråpslag mot kvinnodominerade branscher som vård och omsorg.

Situationen med låga löner och dålig arbetsmiljö förstärks av den socialdemokratiska politiken. Den hårt belastade sjukvården drabbar inte bara patienter, utan också alla som jobbar i vården – inte minst sjuksköterskor och undersköterskor. Reformer som avlastar vården, skapar positiv lönekonkurrens, mer inflytande för medarbetarna och stärker kvinnors företagande är därför centrala.

För Centerpartiet är makten över sitt eget liv och den egna plånboken en grundbult i feminismen. När det gäller bristande jämställdhet på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor talar statistiken sitt tydliga språk. Löneskillnaderna mellan könen ligger på drygt 12 procent och kvinnodominerade branscher återfinns nästan konsekvent längst ner på löneskalan. Orsaken bottnar bland annat i brist på karriärvägar och lönekonkurrens.

Inom vård- och omsorgssektorn fanns länge bara två arbetsgivare att välja på – landstinget eller kommunen. Detta resulterade i många anställda blev kvar i en situation med deltidstjänster och lägre löner. Sedan Lagen om Valfrihet (LOV) infördes 2008 har det blivit möjligt för anställda i vård och omsorg att välja mellan såväl privata som offentliga arbetsgivare. Det stärker den enskilde individens makt, oavsett om det gällde att välja arbetsgivare eller husläkare. Det har gett resultat både för löneutvecklingen och för kvinnors företagande. Enligt SCB tjänar en sjuksköterska som arbetar i privat regi i genomsnitt 2 000–3 000 kronor mer än i offentliga verksamheter. 6 av 10 företagare i vård- och omsorgssektorn utgörs även av kvinnor.

Samtidigt har den rödgröna regeringen konsekvent arbetat mot privata utförare i välfärden och ägnat stor kraft åt att försöka begränsa människors valfrihet. Istället för att se hur mångfalden i vård och omsorg kan utvecklas ytterligare, ägnar man stor möda åt att utreda hur man kan försvåra för en grupp företagare som till största delen utgörs av kvinnor. Det är genant att en regering som kallar sig feministisk inte kastat förslagen om att begränsa människors valfrihet i papperskorgen.

Anställda inom vård- och omsorgssektorn upplever ofta att deras arbetsmiljö är dålig. Sjukskrivningarna inom vårdsektorn är hög. Medarbetare hos privata vård- och omsorgsföretag är idag sjukskrivna i mindre utsträckning än offentliganställda. Den privata vården och omsorgen får även högre betyg av sina medarbetare vad gäller möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras och den fysiska arbetsmiljön. Det här visar på hur Socialdemokraterna prioriterar ideologi före verkligheten. Man låter slagord och kampanjer gå före sjuksköterskor och vårdbiträden.

Socialdemokraterna borde byta fokus. Istället för att ägna sig åt skadlig anti-feministisk politik som i Reepaluutredningen borde man fokusera på reformer som gör verklig skillnad i kvinnors plånböcker och för deras arbetssituation. För att korta vårdköerna och minska arbetsbelastningen krävs handlingskraft. För att bedriva en verkligt feministisk politik och skapa jämställdhet i verkligheten krävs ett nytt ledarskap för Sverige.

Annie Lööf, partiledare (C)

Anders W Jonsson, gruppledare och socialpolitisk talesperson (C)

Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson (C)