Centerpartiet lokalt

Tom retorik ökar utsläppen

Idag överlämnar regeringen en proposition om det klimatpolitiska ramverket.
Det är bra att partierna är överens om de långsiktiga inriktningarna och ramarna men tyvärr ökar Miljöpartiets och Socialdemokraternas politik utsläppen.
Centerpartiet vill se konkreta förslag som ger effekt, inte bara tom retorik.

- Vi ser hur vi kommer längre ifrån de mål som vi har enats om. Bara under tredje kvartalet 2016 ökade utsläppen med 2,8 procent. För att nå klimatmålen krävs en regering som förmår ta ansvar och leverera resultat så som Centerpartiet gjorde i regeringen. Det är resultat, inte retorik, som räknas, säger Rickard Nordin (C), energi och klimatpolitisk talesperson.

Centerpartiet har arbetat för tydliga mål och ett ramverk för klimatarbetet under lång tid. Dagens förslag bygger på det mål som sattes 2009 under vår tid i regeringen om ett klimatneutralt Sverige till 2050. Under Alliansregeringen minskade utsläppen minskade med 19,4 procent.

- Det behövs en grön skatteväxling, minskade utsläpp från transportsektorn och skarpare mål i EU, och här har vi sett hur regeringen gång på gång misslyckats, säger Rickard Nordin.