Centerpartiet lokalt

Centerpartiet del av uppgörelse om mer pengar till försvaret

Centerpartiet och fyra andra partier är överens om att tillskjuta 500 miljoner kronor för att stärka den svenska försvarsförmågan.

I en uppgörelse mellan Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet (tillägg till försvarsuppgörelsen 2015) får totalförsvaret tillsammans 500 miljoner kronor extra i anslag under 2017.

- Centerpartiet har varit drivande till att stärka försvarets resurser senaste åren men det är viktigt med ytterligare pengar för att öka den operativa försvarsförmågan i hela landet, säger Daniel Bäckström, Centerpartiets försvarspolitiska talesperson.

Uppgörelsen mellan Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och regeringen är välkommet och följer Centerpartiets vilja om att den svenska försvarsförmågan i hela landet ska stärkas.

- Det handlar bland annat om materielinvesteringar, övningar och att stärka hemvärnet med fler fordon. Men också om att skapa bättre förutsättningar i hela landet för en intensifierad planering för höjd beredskap hos landsting, länsstyrelser och kommuner och att kunna möta hoten mot vårt informationssamhälle, säger Daniel Bäckström.

För Centerpartiet är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra försvarsbeslutet från 2015.

- Även om det extra anslaget är en början återstår det att nu förhandla om de stora behoven inför 2018 till 2020. Vi vill ge mer pengar både till det militära och civila försvaret de kommande åren, säger Daniel Bäckström.