Centerpartiet lokalt

EU:s vapenlag skjuter bredvid målet

På tisdag kommer EU-parlamentet att rösta om en ändrad EU-lag.
Tanken är att förslagen som presenteras ska motverka terroristattacker.
- Tyvärr riskerar lagen att slå helt fel och i stället drabba laglydiga jägare och sportskyttar. Vi kommer därför att rösta nej till det liggande förslaget eftersom det helt missar poängen skriver Fredrick Federley och Johan Hedin i ATL.

Det var i samband med de fruktansvärda terrorhandlingarna i Europa som EU-Kommissionen efter påtryckningar snabbt presenterade förslag på ändringar av EU:s vapendirektiv. Ambitionen var att minska antalet illegala vapen för att därigenom minska risken för fler terrorattacker.

"Det är givetvis något som Centerpartiet med kraft ställer sig bakom. Men vapendirektivet som nu ligger på bordet skjuter bredvid målet. Enligt vår uppfattning bidrar inte förslaget i kampen mot terror utan riskerar att bara försvåra för laglydiga medborgare. Centerpartiet ställer sig starkt kritiska till detta", skriver Fredrick Federlet, Europaparlamentariker och Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Det är kampen mot illegala vapen och vapensmuggling som måste stå i centrum. Att rikta udden mot vanliga jägare och sportskyttar är därför fel väg att gå.

"Vår princip är att man inte ska in och peta där behov inte finns. Dessutom accepterar vi inte framhastade förslag som riskerar att drabba en grupp som inte har med huvudsyftet att göra", skriver Federley och Hedin.

Centerpartiet har hela tiden varit redo att se över reglerna, under förutsättning att det faktiskt leder till högre säkerhet.

"Vi har under hela processen arbetat med att försöka förbättra förslaget. Även om slutresultatet är bättre än det förslag Kommissionen presenterade så kan vi se att vi inte kom fram till en acceptabel kompromiss. Förslaget jagar i slutändan inga terrorister utan riskerar i stället att drabba skötsamma ägare av lagliga vapen. Med det slutresultat som nu finns kan vi inte göra annat att än att rösta nej och konstatera att Kommissionen helt enkelt måste se till att göra om och göra rätt", avslutar Fredrick Federley och Johan Hedin. 

Läs hela debattartikeln här.