Annie Lööf: Bättre med fler miljöbilar än Miljöpartiets skatt på avstånd

Ikväll debatterade Annie Lööf och klimatminister Isabella Lövin miljöpolitik i Aktuellt. När Miljöpartiet hellre ville öka skatten, presenterade Centerpartiet förslag på att minska utsläppen.

Med Centerpartiets långa erfarenhet att driva miljöpolitik och konkreta förslag för att minska utsläppen visade Annie Lööf att vi hellre jagar utsläppen än bilarna.

- Vi har erfarenheten sedan länge att driva miljöpolitik och gjort det genom både Olof Johansson, Thorbjörn Fälldin, Maud Olofsson och mig när jag satt i regering, säger Annie Lööf i Aktuellt.

Vid frågan om flygskatten höll Annie Lööf fast vid Centerpartiets linje.

- Jag tycker att flyget ska bära sina klimatkostnader, men det måste vara effektiva styrmedel. Vi vill istället få in detta i det europeiska och internationella systemet så att det verkligen ger effekt för klimatet, förklarade hon.

Även kilometerskatten diskuterades och där förklarade Annie Lööf att det enbart är symbolpolitik.

- Problemet med den avgift som Miljöpartiet föreslår är att den beskattar avstånd. Oavsett om det är en klimatsmart lastbil, en ny modell, eller om det är en smutsig dieselvariant från 70-talet så betalar man samma och det är inte klimatsmart. Det styr man inte mot en klimatvänlig riktning. Återigen handlar det om en symbolskatt. Symbolpolitik, snarare än att minska utsläppen, sade Annie Lööf.

Centerpartiets förslag för att minska utsläppen presenterades.

- Vi vill se till att få mer miljövänliga lastbilar och mer miljövänliga bilar. Vi har lagt en grön bilbonus på 100 000 kronor. Det är viktigt för att skapa incitament för människor att kunna köpa en miljövänlig bil. Likaså lastbilsbonus har vi föreslagit, en rejäl slant om man köper en ny klimatsmart lastbil, berättade Annie Lööf.