Centerpartiet lokalt

Världsvattendagen - Fem förslag för renare vatten

Visste du att en kvinna dagligen kommer i kontakt med över 160 olika kemiska ämnen enbart från användningen av produkter i badrumsskåpet som sedan sköljs av och hamnar i våra avlopp?
För att uppmärksamma detta och Världsvattendagen släpper vi idag fem förslag för renare vatten.

Vårt vattensystem är sårbart och dricksvattenförsörjningen hotas på grund av föroreningar och ineffektiv användning av vatten. De stora problemen i Sverige idag är att få bort överskottet av näringsämnen och att arbeta förbyggande med att inte sprida farliga ämnen. Rester från läkemedel hamnar i våra avlopp när de lämnar våra kroppar eller efter att vi slängt medicin i toaletten eller i slasken.

Reningsverken har inte kapacitet att rena vattnet från läkemedelsrester och antibiotika hamnar i vårt dricksvatten och påverkar djurlivet i hav och sjöar.

”Vi i Centerpartiet vill därför att befintliga läkemedel ska kunna omprövas i takt med nya forskningsresultat kring miljöeffekterna. Om det finns ett miljöbättre alternativ bör detta gynnas. Patientsäkerheten ska dock alltid vara prioriterad i prövningen av läkemedel. En kvinna kommer dagligen i kontakt med över 160 olika kemiska ämnen enbart från användningen av produkter i badrumsskåpet. Många av dessa ämnen sköljs sedan av och hamnar i våra avlopp.” skriver Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och miljöpolitisk talesperson, i Sydsvenskan.

Här presenterar vi fem förslag för att komma till bukt med problemen:

  1. Gynna miljövänliga läkemedel
  2. Inga mikroplaster i smink
  3. Ökat producentansvar
  4. Satsa på reningsteknik
  5. Uppdatera Sveriges VA-system