Centerpartiet får igenom krav på ändrade bullerregler vid nybyggnation

Regeringen backar om bullerkraven och går nu med på kraven om att lätta på reglerna. Detta efter ett möte med alliansföreträdare och bostadsminister Peter Eriksson idag.
– Äntligen! Jag har drivit den här frågan länge och det här kommer att göra det lättare att bygga, säger Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson Centerpartiet.

Regeringen har länge stretat emot att lätta på bullervärdena vid nybyggnation trots att Riksdagen vid lagt tillkännagivande som krävt en förändring av reglerna gällande trafikbuller vid bostadsbyggnader. Centerpartiet välkomnar nu att regeringen väljer att lyssna och att de har ändrat sig i frågan.

– De allmännyttiga bostadsföretagen har varit tydliga med att det här kommer att medföra väsentligt fler bostadsmöjligheter i deras bostadsbestånd. Det är också tråkigt att regeringen har dragit ut på det här i flera år, men äntligen accepterar de Alliansens förslag och riksdagens majoritet, säger Ola Johansson.

Buller utanför små lägenheter kommer nu att tillåtas upp till 65 decibel mot dagens 60 decibel. Den generella gränsen höjs också från 55 till 60 decibel.

– En av de största utmaningarna vi har är att bygga mer. Då behöver det bli mycket lättare att bygga på fler områden, bland annat genom bullerregler som underlättar för fler bostäder, säger Ola Johansson.