Textil en av de största klimatbovarna

Dagens Nyheter uppmärksammar att textil är den fjärde största källan till klimatutsläpp i Sverige.
Av de 13 kg textilier som svenskar handlar per år slängs 8 kg i soporna.
”Det är en miljöfara som är både onödig och ohållbar”, skriver Kristina Yngwe.

Fler behöver återanvända eller återvinna sina textilier.

”Genom att ta vara på textilierna som slängs i soporna skulle vi kunna skänka mer till välgörenhet, återanvända på annat sätt eller använda fibrerna i kläderna för att skapa nya plagg. Om vi skulle använda ett plagg tre gånger ytterligare, skulle vi minska miljöpåverkan från det enskilda plagget med 70 procent”, skriver Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Politiken har en viktig roll i arbetet.

”Det vi från politiken kan göra är bland annat att sätta press på producenter och myndigheter att göra detta till en prioriterad fråga”, skriver Kristina Yngwe och presenterar Centerpartiets förslag för en mer hållbar modekonsumtion.

Våra förslag:

  1. Sätt nationella mål för textilier för insamling och återanvändning
  2. Inför ett producentansvar - låt producenter ansvara för sina textilier
  3. Utveckla kriterier som tillägg till producentansvar för second-hand-verksamheter
  4. Skärp EU:s lagar och kräv Ekodesignkrav på textilier
  5. Gör det lättare för entreprenörer och innovatörer - ingångsföretag för att främja nya innovativa mindre företag
  6. Sverige tar internationellt initiativ för hållbar konsumtion

Läs hela rapporten med våra sex förslag

DN-artikeln: En familj slänger 30 kilo textil i soporna varje år

Kristina Yngwes debattartikel: Så får vi ett mer hållbart mode