Fredrick Federley: Vi måste värna relationerna med Storbritannien

Idag börjar Storbritannien officiellt Brexit.
Nu är det viktigt för Sverige att behålla en god relation.
- Samtidigt kan inte Storbritannien plocka russinen ur kakan, säger Fredrick Federley.

När Storbritannien idag inleder processen med att lämna EU är det viktigt att det brittiska folket får så lite konsekvenser som möjligt av Brexit. Inte minst av solidaritet med ett land som varit med i EU så pass länge och som är en viktig handelspartner till Sverige, säger Fredrick Federley.
- Sverige är en exportberoende nation och det är extra viktigt nu att vi fortsätter ha goda handelsrelationer och relationer i allmänhet med Storbritannien. Brexit kan också innebära möjligheter att se över vissa av de fördrag som EU-samarbetet bygger på. De är i grunden en trygghet men kan också verka utvecklingshämmande.

- Om nu ändå EU skakas i sina grundvalar bör vi ta tillfället i akt att se över hur systemen fungerar och fundera på hur de kan bli mindre stelbenta och tjäna medlemsländer och medborgare på ett bättre och mer flexibelt sätt, säger Fredrick Federley som också poängterar att Storbritannien också får ta konsekvenserna av Brexit.

- Det kan inte finnas fripass. När man nu lämnar kan man inte plocka godbitarna ur samarbetet. Att vara med innebär fullt ansvar och full tillgång till EU:s styrkor och ansvar för dess svagheter. Att inte vara med innebär att man inte tar del av fördelarna om man inte skapar samarbetsavtal där UK betalar för sin del av samarbetet.