Centerpartiet lokalt

C: "Förenkla försäljning av levande djur"

Idag gäller samma konsumentskydd för köp av häst som brödrost.
Detta orimliga kan nu ändras efter att civilutskottet klubbat igenom vårt förslag. 
– Som konsumentköplagen är utformad idag har köparen av en häst samma utrymme att påtala brister av varan som man skulle kunna göra med exempelvis en brödrost, säger Kristina Yngwe till Dagens Industri.

Hästnäringen i Sverige skulle påverkas positivt om en ny lag infördes.

– Det var ett viktigt första steg att vi fick majoritet för förslaget i civilutskottet. Hästnäringen är jätteviktig för Sverige och vi måste få en bättre balans mellan konsumentskydd och skydd för säljaren när det gäller levande djur, säger Kristina Yngwe till ATL.

En samhällsekonomisk vinst.

– Idag finns ca 360 000 hästar i Sverige, vilket gör landet till det näst hästtätaste i Europa. Enligt Svensk Travsport, bidrar svensk hästnäring till en samhällsekonomisk omsättning på totalt cirka 46 miljarder kronor per år och 30 000 avlönade heltidsjobb. Hästnäringen medför dessutom många stora fördelar för landsbygdens utveckling eftersom hästar kräver foder, betesmarker, utrustning, hovslagare och veterinärvård, säger Kristina Yngwe.

Dagens lag lägger en oproportionerlig stor del av bevisbördan på näringsidkare vid försäljning.

– Det är orimligt och ohållbart att som företagare riskera att bli återbetalningsskyldig för något de inte orsakat. Att bevisbördan ligger hos försäljaren gör att många väljer att inte sälja till privatpersoner. Det är olyckligt, dels för att det hämmar många företag att expandera, dels för att det påverkar den svenska hästnäringen i stort då deras främsta marknad finns bland privatpersoner, menar Yngwe.

Frågan behöver arbetas parallellt på EU-nivå.

– Det är bra att vi fått igenom detta i utskottet nu. Nästa steg handlar om att följa upp och fortsätta driva frågan på EU-nivå, där även Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley varit aktiv i frågan, avslutar Kristina Yngwe.

Läs fler intervjuer med Kristina Yngwe:
Nya regler ska underlätta för husdjursbranschen (DI)
Hästnäring kan få egen köplag (ATL)
Majoritet för ändring av konsumentköplagen (Land)
Köpa häst? Eller kanske dammsugare? (Ridsport)