Centerpartiet lokalt

En klädbytardag för mer återanvändning

Idag är det den årliga klädbytardagen.
Vi uppmärksammar att för mycket textilier slängs när mycket hade kunnat återanvändas eller återvinnas. Det är en miljöfara som är både onödig och ohållbar. Låt producenterna ansvara för återvinning och återanvändning, skriver Kristina Yngwe.

Varje år slänger vi ungefär åtta kilo textilier per person och år. Det är ett oacceptabelt resursslöseri som är både ohållbart och onödigt. Det gör textilier till en av de största klimatbovarna i Sverige. Mycket hade kunnat återanvändas eller återvinnas. Om vi exempelvis använde ett plagg tre gånger till, skulle vi minska miljöpåverkan från det enskilda plagget med 70 procent.

Det är även alarmerande hur mycket kemikalier som används i kläderna vi bär. För att tillverka ett kilo material till tröjor krävs tre kilo kemikalier. Bland annat bly, som är nervskadande, förekommer när kläder färgas och hormonstörande ftalater används i tryck på tröjor. Kasserade textilier som slängs i soporna bidrar därför till att farliga kemikalier sprids i naturen.

För att öka insamlingen av textilier krävs det både tydligare regler om vad som gäller och bättre förutsättningar för branschen att delta i arbetet. Det är exempelvis olagligt för klädes- och inredningsbutiker att ordna insamling av textilier som inte kan återanvändas. Det i ett läge där Sverige ligger i bottenligan för insamling av kläder och textilier i Norden.

Svaren för hur vi borde agera finns. Utredningar har gjorts och presenterats. Nu behöver regeringen fatta ett beslut. Naturvårdsverket föreslog redan i höstas att ansvaret för insamling av textilier antingen ligger hos kommunerna eller görs till ett producentansvar.

Enligt principen om att förorenaren betalar vill Centerpartiet att producenterna ska ansvara för att ta hand om det de tillverkar och distribuerar. Då undviker vi att viktiga resurser kastas i hushållssoporna.

Centerpartiet kämpar även för att se till att second-hand-verksamheter inte hamnar i kläm om ett producentansvar införs. Vi vill möjliggöra för second-handverksamheter att fortsatt ta emot både begagnade och utslitna kläder eftersom de fortfarande är en nyckelaktör på området återvinning och återanvändning.

För det tredje vill vi införa ett nationellt mål om 50 procent återanvändning av insamlade kläder, likt det som idag finns för matavfall. 90 procent av den totalt insamlade mängden ska återanvändas eller återvinnas. Syftet är att stimulera till återanvändning.

Andra åtgärder handlar om att förenkla och uppmuntra initiativ såsom Naturskyddsföreningens Klädbytardag den 1 april eller klädbibliotek såsom Lånegarderoben. Det inspirerar till återvinning och en mer hållbar klädkonsumtion. Det behövs mer av detta eftersom vi konsumerar alltför kortsiktigt idag.

Bollen ligger nu hos regeringen. Ju tidigare beskedet kommer desto tidigare vet branschen vad som gäller. Ett tydligt producentansvar är även något som efterfrågats. Centerpartiet har sagt sitt och levererat ett antal förslag. Vad vill regeringen?

Kristina Yngwe (C), miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet