Centerpartiet lokalt

Insamling av textilier: "Smidigare med ett producentansvar"

Dagens Nyheter har i ett antal artiklar uppmärksammat mängden textilier som slängs i soporna.
Sverige har idag ingen tydlig lag för insamling eller var ansvaret ligger.
- Lägger man ansvaret på kommunerna blir det en kostnad för kommunerna. Jag tror det är smidigare att ha grundansvaret på producenter, säger Kristina Yngwe till DN.

Varje svensk slänger ungefär åtta kilo textilier år. Det gör textilier till en av de största klimatbovarna i Sverige. Mycket hade kunnat återanvändas eller återvinnas. Centerpartiet vill därför införa ett nationellt mål om 50 procent återanvändning av insamlade kläder, likt det som idag finns för matavfall.

- Jämfört med Danmark ligger vi lågt. Sätter man ett mål leder det till att man skapar fungerande återanvändning. Den bästa miljönyttan är att använda kläder så många gånger som möjligt och det behöver inte vara samma person som gör det, säger Kristina Yngwe (C), miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Enligt principen om att förorenaren betalar vill Centerpartiet att producenterna ska ansvara för att ta hand om det de tillverkar och distribuerar. Då undviker vi att viktiga resurser kastas i hushållssoporna.

- Lägger man ansvaret på kommunerna blir det en kostnad för kommunerna. Jag tror det är smidigare att ha grundansvaret på producenter. Jag tror det skulle stimulera innovation, till exempel när det gäller material. Då tänker man kretslopp redan i designstadiet, men det kan också stimulera innovation när man samlar in, säger Kristina Yngwe.

Läs hela DN-artikeln här.