Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: "Skärp straffen för brott utförda i hederns namn"

Hederskulturens utveckling går åt fel håll.
”Skärp straffen för brott utförda i hederns namn”, skriver Annie Lööf i en debattartikel idag i Corren och presenterar tre viktiga åtgärder för att öka tryggheten för de som riskerar utsättas för hedersbrott.

Nya siffror som presenterades förra veckan, om hederskulturens omfattning i Sverige, är siffror som väcker avsky och bedrövelse, men framförallt är det siffror som måste leda till konkreta åtgärder från politiken. Länsstyrelsen i Östergötland har sedan 2003 på uppdrag från regeringen arbetat med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Man arbetar dessutom mot att människor gifts bort mot sin vilja eller att flickor och kvinnor könsstympas. De presenterade i fredags siffror som visar att antalet ärenden till deras nationella stödtelefon rörande hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning har ökat med över 50 procent under det senaste året. Därför presenterar Centerpartiet idag tre stycken konkreta åtgärder.

1: Skärp straffen för brott utförda i hederns namn. 
Hedersmotiv ska ses som en straffskärpande omständighet. Med en skärpt lag skulle en tydlig signal skickas att hedersbrott måste tas på större allvar och att alla barn i Sverige ska kunna växa upp med samma friheter och möjligheter.  

2: Öka resurserna till rättsväsendet. 
Vid sidan av att vi behöver fler poliser och att medlen till utredningsverksamhet behöver öka behövs riktade satsningar för arbetet mot hedersförtryck. Centerpartiet har därför i sin budget avsatt pengar för riktade utbildningsinsatser av polis, åklagare och domstolsväsende. Rättsväsendet behöver stå bättre rustade i arbetet mot hedersförtrycket.

3: Inför en skyddslag som hindrar att människor förs ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas 
Allt för många unga flickor och tjejer förs ut ur Sverige för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas. För att förhindra detta vill Centerpartiet införa en skyddslag. Det innebär att domstol skyndsamt ska kunna fatta beslut om att det är brottsligt att föra en ung människa ut ur landet om det misstänks att de ska giftas bort eller könsstympas. Den förälder som bryter mot förbudet riskerar fängelse i upp till fyra år. Här behöver regeringen skyndsamt agera och genomföra Centerpartiets förslag.