Centerpartiet lokalt

C går emot regeringen i vapenlagsfrågan

Idag presenterade regeringen sin ståndpunkt om ändringarna till EU:s vapenlag.
Centerpartiets linje skiljer sig från regeringens.
- Vi kommer att säga nej till slutförslaget eftersom det fortfarande jagar sportskyttar snarare än bekämpar terrorism, säger Eskil Erlandsson, vice ordförande i EU-nämnden.

Regeringens ståndpunkt har tidigare varit att skydda svenska vapenägares intressen och samtidigt stoppa terrorism. Med detta menar man bland annat att de halvautomatiska vapen som används av jägare och sportskyttar inte ska påverkas av förändringarna i lagen. Men efter förhandlingarna i EU är det tydligt att den svenska utgångspunkten inte fått gehör. Resultatet är ett framhastat och bristfälligt lagförslag som riskerar att drabba jägare och sportskyttar negativt.

- Säger vi ja till resultatet av förhandlingarna tycker jag att Sverige och regeringen går ifrån det mandat de fick av Sveriges riksdag i början av förhandlingarna i EU. De borde därför säga nej till förslaget. Som lagförslaget är utformat nu bekämpar det inga terrorister som var syftet från första början, säger Eskil Erlandsson.

Resultatet av lagförslaget kring vapendirektivet riskerar försvåra för de svenska vapenägarna med lagliga vapeninnehav istället för att bekämpa terrorism.

- Få eller inga begår terrordåd med jaktvapen, eller vapen som är anpassade för jakt eller sportskytte. Vapen som används i terrordåd har gärningsmannen oftast kommit över genom organiserad brottslighet. Hade förslaget riktat in sig på att bekämpa organiserad brottslighet, extremism och den illegala handeln med vapen, så hade det varit välkommet. Men nu är istället udden riktad mot sportskytte och älgjakt, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiet menar att det är viktigt att vända på varje sten för att agera mot terrorism och våld, men i detta sammanhang är det givetvis viktigt att adressera frågan om illegala vapen, inte legala vapen som handhas ansvarsfullt. Frågan behandlas av justitieministrarna i EU:s ministerråd vecka 16.

Läs mer:
Vapenlag: jagar sportskyttar men inga terrorister
EU:s vapenlag skjuter bredvid målet