Regeringens vårbudget klyver Sverige

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet

Sverige klyvs - medan regeringen passivt tittar på.
I stället för de reformer som krävs väljer Magdalena Andersson att höja skatterna på jobb och företagande med 33 miljarder.
- Regeringen slösar bort en högkonjunktur för att man inte vågar genomföra nödvändiga reformer, säger Emil Källström i en kommentar till regeringens vårbudget.

I dag presenterar regeringen sin vårbudget, som ska debatteras i riksdagen under eftermiddagen.

Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström är starkt kritisk till att regeringen missar chansen att utnyttja högkonjunkturen för att genomföra nödvändiga reformer.

- Regeringen sitter på läktaren och tittar passivt på medan Sverige glider isär, klyvs mellan de som har jobb och de som är arbetslösa, mellan stad och landsbygd, mellan innerstad och förort, mellan infödda svenskar och nyanlända. När samhället klyvs blir människor otrygga och oroliga. Regeringens vårbudget ger inga svar på hur man ska stoppa klyvningen, hur man ska få fler att känna trygghet och framtidstro, säger han.

I ett läge när småföretagen borde få större möjligheter att anställa och skapa jobb väljer regeringen i stället att höja skatten med tiotals miljarder, både för företagare och vanliga löntagare

- I stället för de reformer som krävs, i stället för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, göra det billigare och enklare att anställa, väljer Magdalena Andersson att höja skatterna på jobb och företagande med 33 miljarder. Resultatet blir ett otryggt och delat samhälle med hundratusentals människor ute i kylan. Resultatet blir växande vårdköer, ökad otrygghet i förorterna, skenande arbetslöshet bland utsatta grupper och en landsbygd som kvävs långsamt, säger Emil Källström.

Förlorarna med regeringens vårbudget blir nyanlända, arbetslösa och människor på landsbygden.

- Regeringen slösar bort en högkonjunktur, missar chansen att öka sammanhållningen och tryggheten, för att man inte vågar genomföra nödvändiga reformer. Förlorarna blir de som finns på fel sida när Sverige klyvs: nyanlända, arbetslösa och de som bor på landsbygden, säger Källström.