Rickard Nordin: Bra att elcertifikatsystemet byggs ut och förlängs

Elcertifikatsystemet förlängs och utökas. Detta efter en överenskommelse med Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och regeringen.
- Centerpartiet har länge varit pådrivande för utbyggnaden av förnybar energi. Att vi blivit överens om hur vi ska förlänga elcertifikatsystemet till 2030 är viktigt och med de justeringar vi fått igenom skapas stabila förutsättningar för de som ska investera framöver, men även för de som tidigare byggt, säger Rickard Nordin, energipolitisk talesperson Centerpartiet.

 

Nu genomförs nästa steg i ramöverenskommelsen om energipolitiken som slöts förra året med berörda partier. Överenskommelsen ger en långsiktighet i energipolitiken och skapar förutsägbarhet för såväl elmarknadens aktörer som för samhället.

- Vi har drivit förutsättningarna för det förnybara hårt och har också fått med oss de andra partierna på flera justeringar för att stabilisera priset på elcertifikat och skapa bra förutsättningar för att bygga mer förnybart framåt, säger Rickard Nordin.

Överenskommelsen innefattar bland annat att det blir just en tidigareläggning av justering av det överskott på certifikat som funnits, vilket höjer elcertifikatpriset för de som redan är i systemet. Detta gynnar indirekt bland annat de vindkraftsanläggningar som har det tufft nu. Torven lämnas också kvar som det är i elcertifikatssystemet och inga förändringar görs nu angående mikroproducenters rätt till elcertifikat och stöd.

När det gäller Kärnavfallsfonden (KAF) och dess placeringsreglemente kommer regeringen att återkomma till Riksdagen med en proposition senare i vår. Propositionen kommer bland annat innebära att Kärnavfallsfondens placeringsmandat utvidgas till att även omfatta aktier, vilket förväntas ge en bättre avkastning och lägre risk vid stigande räntor.

- Centerpartiet är rädda om skattebetalarnas pengar och vill ha en så liten risk som möjligt. Kärnkraftsbolagen själva betalar för avfallet, men om de skulle gå i konkurs får skattebetalarnas stå för notan. Därför har det varit nödvändigt att se över hur pengarna i fonden får placeras och hur olika beräkningar kring fonden och kärnkraftsreaktorerna ska göras för att säkra avkastning och riskminimera i fonden, säger Rickard Nordin.