C om skolkommissionens förslag: "Lottning får aldrig avgöra vilken skola du ska gå på”

Idag presenterade Skolkommissionen sina förslag för att öka kvalitet och likvärdighet i skolan.
Centerpartiet välkomnar att det fria skolvalet ska vara kvar men är kritiska till förslag på begränsningar, som lottning till skolor.
- Lottning är inget vi ställer oss bakom. Det sätter det fria skolvalet ur spel och höjer inte heller kvalitén i den svenska skolan, säger Ulrika Carlsson (C).

Det fria skolvalet ska bli obligatoriskt.

- Vi välkomnar att skolkommissionen slår fast att det fria skolvalet är här för att stanna men oroas samtidigt av förslag på begränsningar. Exempelvis, det om lotteri är inget vi stödjer. Ett lotteri borde aldrig få avgöra vilken skola du ska gå på. Det sätter det fria skolvalet ur spel och höjer inte heller kvalitén i den svenska skolan. Jag vill istället vända tillbaka diskussionen till att handla om kvalitet och valfrihet för de allra mest utsatta, säger Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson.

Ett flertal nya utredningar ska tillsättas, något som vi ställer oss kritiska till.

- Jag hade velat se annat än fler utredningar. För att höja svenska elevers kunskapsresultat krävs ett helhetsgrepp med tydliga skarpa förslag. Det saknas tyvärr i skolkommissionens rapport. Fridolins hundra dagar resulterade i en skolkommission som i sin tur resulterade i tio nya utredningar, säger Ulrika Carlsson.

Alliansens politik får gehör.

- Skolkommissionen bekräftar även alliansens politik om både tidiga insatser och mer undervisningstid. Vi har länge arbetat för tidiga uppföljningar, tioårig grundskola samt fler timmar i matematik och idrott. Vi hoppas nu att regeringen äntligen lyssnar, säger Ulrika Carlsson.