Centerpartiet lokalt

Eskil Erlandsson: "Svensk matproduktion står på spel”

Med regeringens passivitet riskerar ett flertal lantbrukare att lägga ned sin verksamhet.
En fråga är nu ställd till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
- Jag vill veta vad landsbygdsministern planerar göra för att förbättra villkoren för svenska bönder. Fortsätter vi som idag kommer vi att missa målet för svensk matproduktion, säger en oroad Eskil Erlandsson.

Lantbrukarnas ekonomi och verksamhet påverkas av sena utbetalningar.

- Nu måste regeringen reagera. De sena utbetalningarna till svenska lantbrukare har försämrats och förlängts ytterligare. Om lantbrukarna inte får ut det planerade investeringsstödet i tid, måste de lägga ned sin verksamhet. I dagsläget tvingas många lantbrukare ta banklån för att täcka sina kostnader och får dessutom betala en hög ränta på dessa lån. Kostnaderna för räntan får de inte heller tillbaka när de väl får stödet, säger Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson.

De försenade investeringsstöden riskerar även att ödelägga livsmedelsstrategins mål om stärkt konkurrenskraft i livsmedelssektorn.

- Situationen är illa. Livsmedelsstrategins måluppfyllelse kan gå förlorad, men mest allvarligt är att jordbrukssektorns framtid riskeras om inget görs, säger Eskil Erlandsson.

För Centerpartiet är det nödvändigt att minska regelkrånglet och att både handläggning och utbetalning blir effektivare. Samtidigt måste Jordbruksverket förbättra sina rutiner.

- Idag läggs mer tid på att arbeta med interna problem istället för att lägga fokus på huvudsyftet, det vill säga, att vi ska ha ett fungerande jordbruk i Sverige. Vi vill att regeringen ska tydliggöra uppdraget till Jordbruksverket och trycka på att myndigheten ska prioritera utbetalning av stöd snarast möjligt. Det här är viktigt om vi vill prioritera svenska bönder och svensk matproduktion, avslutar Eskil Erlandsson.

Läs mer:
Erlandsson ställer Bucht mot väggen (ATL)
Vad gör Bucht gällande de sena stöden? (Jordbruksaktuellt)