Centerpartiet lokalt

Flytta till landsbygden - bli av med studieskulden

Många kommuner har problem att hitta lärare, sjuksköterskor och andra yrkesmänniskor som får samhället att fungera.
Centerpartiet föreslår därför att personer som flyttar till landsbygdskommuner efter att de studerat färdigt får sina studieskulder avskrivna.
- Det skulle kraftigt underlätta för många kommuner att rekrytera kompetent personal till både välfärden och näringslivet, säger Emil Källström.

Många landsbygdskommuner har problem att rekrytera kompetent personal till välfärdsverksamheter som vård, skola och omsorg, men även till näringslivet.

Bristen på arbetskraft innebär att kommunerna blir mindre attraktiva, drabbas av utflyttning och får svårare att erbjuda den samhällsservice som invånarna vill ha.

Centerpartiet vill bryta den onda cirkeln. I vår kommande skuggbudget lägger vi därför fram ett förslag om att de som flyttar till landsbygdskommuner efter att de studerat färdigt får sina studieskulder avskrivna.

- Med det här förslaget underlättar vi rekryteringen av lärare, sjuksköterskor och andra viktiga yrkesmänniskor. Även näringslivet, som är centralt för att mindre orter ska kunna leva och växa, får lättare att hitta folk med vårt förslag, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet.

Mer exakt handlar det om 38 kommuner, främst i Norrlands inland och Dalarna, där behovet är störst. Den som flyttar till någon av dessa kommuner får sin studieskuld nedskriven med 10 procent per år. Maxtaket för avskrivning är totalt 300 000 kronor, vilket är snittskulden för de som tar examen.

- Det innebär att den som flyttar till en berörd landsbygdskommun kan slippa flera hundra tusen i studieskulder. Med en vanlig amorteringstakt är man skuldfri efter ungefär åtta år. Då har man bara betalt runt 20 procent själv. Det blir en win-win för individen och lokalsamhället, säger Emil Källström.

Förslaget beräknas kosta 25 miljoner kronor första året, för att sedan öka med 25 miljoner årligen upp till maxkostnaden på 200 miljoner efter åtta år.

Läs om förslaget i Aftonbladet