Centerpartiet lokalt

Lika sjukregler för alla sparar 1,4 miljarder

Centerpartiet vill avskaffa undantaget för flyktingar i sjukersättningen.
Det innebär att flyktingar inte kan räkna in de år de bott utomlands.
- Reglerna måste vara lika för alla. Dessutom sparar förslaget 1,4 miljarder som i stället kan användas för att skapa nya jobb, säger Emil Källström.

Hur mycket man får i sjukersättning, i folkmun ofta kallad förtidspension, beror på hur länge man bott i Sverige. I dag får en flykting räkna in tiden utomlands, medan infödda svenskar som bott utanför EU inte får det.

Centerpartiet anser att alla som bor i Sverige, oberoende bakgrund, ska behandlas lika. Därför föreslår vi i vår kommande skuggbudget att flyktingundantaget i sjukersättningen avskaffas. Det innebär att flyktingar behandlas likadant som svenskar som bott utomlands.

- I dag får flyktingar högre ersättning än infödda svenskar, trots att de bott lika länge i landet. Det är inte rimligt. Reglerna måste vara lika för alla, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet.

Förslaget innebär en besparing på 1,4 miljarder över en fyraårsperiod.

- Om vi ska kunna ge ett bra mottagande till alla de människor som sökt skydd i Sverige måste vi prioritera pengarna dit de gör mest nytta. Att ge flyktingar specialregler i försäkringssystemet är inte ett effektivt sätt att använda skattepengar. De här pengarna bör i stället användas för att skapa nya jobb, säger Emil Källström.

Se inslaget i SVT