Centerpartiet lokalt

Johan Hedin: Konstruktivt samtal om att motverka terrorism

Alliansen och regeringen träffades idag för att diskutera hur terrorism ska motverkas. Alla närvarande var överens om att åtgärderna behöver bli kraftfullare.
- Vi diskuterade flera förslag där Centerpartiet menar att det är speciellt viktigt att kriminalisera samröre med terrororganisationer, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson Centerpartiet.

Redan i somras föreslog Centerpartiet att de tidigare samtalen om strategin mot terrorism skulle återupptas. Det är därför bra att samtalen nu har fortsatt och där alla närvarande partier är överens om att tillsammans hitta effektiva förslag för att motverka terrorism.

Centerpartiet har tidigare föreslagit att stoppa offentliga medel från att gå till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap.

- Regeringen har tillsatt en utredning som tittar på medel som går till religiösa samfund. Det är bra, men det finns också kommuner, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arvsfonden med flera delar ut medel till organisationer av olika slag. Det finns regler på plats, men det är tydligt att det ändå inte fungerar som det ska, detta måste vi titta närmare på, säger Johan Hedin.

- För att det här ska bli effektivt måste rättskedjan hålla ihop. Stärker vi upp polisen måste hela kedjan kunna möta upp, från åklagare, Nationellt Forensiskt Centrum till ett effektivt och säkert vittnesskydd, säger Johan Hedin.

Centerpartiet har redan tidigare presenterat flera förslag för att intensifiera arbetet mot terrorism.