Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Motverka klyvningen av Sverige genom fler jobb, förstärkt rättsväsende och tillgänglig vård

Motverka klyvningen av Sverige genom fler jobb, förstärkt rättsväsende och tillgänglig vård

Sverige riskerar att klyvas. Den sociala och regionala klyvningen har flera ansikten.
Det skriver Annie Lööf, Anders W Jonsson, Emil Källström och Martin Ådahl i Svenska Dagbladet och presenterar nya förslag för en närmare vård.

Idag presenterar Centerpartiet vår skuggbudget. Sedan tidigare har vi presenterat omfattande reformförslag för fler jobb och företag för att minska de sociala och regionala klyftorna. Med de förslag som presenteras idag vill vi även motverka klyvningen av Sverige när det kommer till trygghet i hela landet. Vi gör det genom att stärka de rättsvårdande myndigheterna och förslag för en mer tillgänglig vård, oavsett var i landet man bor. Reformer som är nödvändiga för att landet ska hålla ihop.

Vi satsar totalt 9 miljarder på polisen med 2000 nya poliser, 13 00 fler civilanställda och en satsning på höjda polislöner. Vi tar krafttag för att bekämpa terror och lägger en miljard på att stärka hela rättskedjan så att fler grova brottslingar döms och fler vardagsbrott klaras upp.

Svensk sjukvård håller hög kvalitet och ligger i topp vad gäller medicinska resultat, men det finns problem som måste lösas. I vårbudgeten presenterar vi reformer som ökar tillgängligheten till vård i hela landet.

Lättare att få tid hos en läkare

Vi vil tillåta små personägda vårdcentraler som man gjort i Norge och på så sätt göra det mer attraktivt att jobba i primärvården. Genom att ta bort kravet på allmänmedicinsk specialistkompetens och istället ställa krav på läkarlegitimation ökar vi tillgängligheten i vården.

Möjlighet att få träffa samma läkare

Sverige är ett av de sämsta länderna när det kommer till att träffa samma läkare på vårdcentralen. Vi föreslår därför att det ska vara möjligt att lista sig hos en läkare istället för på en vårdcentral. Då ökar chanserna att du får träffa en och samma läkare när du blir sjuk och söker hjälp.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet här.