Eskil Erlandsson: Sverige har allt att vinna på ett bra handelsavtal mellan Storbritannien och EU

De sociala rättigheterna för medborgare från andra länder som bor i Storbritannien måste säkerställas när EU förhandlar i brexit. Det medskicket gav Eskil Erlandsson till statsministern vid EU-nämnden idag inför det extra toppmötet i Europeiska rådet den 29 april, då riktlinjer för brexitförhandlingarna ska antas.

- Dessa personer ska inte tas gisslan och användas som brickor i ett förhandlingsspel. Vi måste göra allt för att så snart som möjligt komma överens om en lösning för de här människorna, säger Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson.

 Vid mötet tog Eskil Erlandson även upp att det är viktigt att villkor och krav kring djurskydd och miljöarbetet inte dumpas vid förhandlingarna.

- Storbritannien ska inte få konkurrensfördelar genom att exempelvis ha ett lägre djurskydd och lägre miljökrav, säger Eskil Erlandsson.

Efter Storbritanniens utträde är det också viktigt att Sverige är med och skapar nya allianser för att göra vår röst hörd i EU. Annars riskerar Sveriges relativt höga inflytande att minska.

- Men naturligtvis får ett alliansbyggande inte leda till separata förhandlingar mellan några länder och Storbritannien, det blir fortsatt viktigt att hålla en gemensam EU-linje i dialogen och förhandlingarna med UK.

Sverige är ett av de mest exportberoende länderna i världen. Det är därför extra viktigt att EU fortsätter ha goda handelsrelationer med Storbritannien även efter Brexit.

- Sverige har allt att vinna på ett bra handelsavtal mellan Storbritannien och EU, säger Eskil Erlandsson.