Regeringens kömiljard - Bättre sent än aldrig

Anders W Jonsson

När regeringen avskaffade Alliansens kömiljard steg vårdköerna kraftigt. Nu vill man återinföra en kömiljard igen, något Centerpartiet redan föreslagit.

- Det bästa hade varit att inte avskaffa kömiljarden från första början, säger Anders W Jonsson.

– Först avskaffade man Alliansens kömiljard och sedan har köerna dragit i väg oerhört, till helt oacceptabla nivåer. Då återinför man en kömiljard för att komma till rätta med köerna, säger Anders W Jonsson, barnläkare och Centerpartiets talesperson i vårdfrågor, till Dagens Medicin.

Istället för att avskaffa kömiljarden hade det varit bättre att regeringen förändrat den till att styra mot kortare köer, menar Anders W Jonsson, som också betonar att regeringens förslag kommer i princip samtidigt som utredningen om att begränsa vinster i välfärden ska presenteras. Blir utredarens förslag av, finns risk att uppemot 40 procent av svensk primärvård tvingas stänga ned.

- Det behövs statliga stimulanspengar för att korta de helt oaccepatbelt långa köerna i svensk sjukvård, säger Anders W Jonsson som välkomnar att regeringen ändå gör en stor satsning på att korta köerna till sjukvården, men poängerar också att Socialdemokraterna ännu inte förtydligat hur förslaget är tänkt att se ut.

- Ingen vill ha kömiljarden exakt så som den såg ut 2014, det är också därför Centerpartiets tillgänglighetsmiljard ser delvis annorlunda ut.