Riksdagen sa ja till tyngre lastbilar i hela landet

Riksdagen sa idag ja till förslaget om att införa en ny bärighetsklass på vägarna så att klimateffektiva 74-tonslastbilar kan köra på fler vägar, precis som Centerpartiet har arbetat för. Nu är det upp till regeringen att agera.

- Det är ett viktigt beslut som öppnar upp för transporteffektiva och klimatsmarta transporter. Nu när regeringen och statsrådet Anna Johansson har lagstiftningen på plats nu måste hon bums lägga ett skarpt förslag i enlighet med riksdagsbeslutet, säger Anders Åkesson, talesperson för transportinfrastruktur och ledamot i trafikutskottet.

Med röstsiffrorna 164-140 sade riksdagen ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK4, som ska möjliggöra färd med tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag.

Centerpartiet, och riksdagen, anser till skillnad från regeringspartierna S och Mp att det är vägarnas bärighet ska vara avgörande för vilket vägnät som upplåts för dessa fordon och att detta bör genomföras skyndsamt. Nu är det upp till regeringen att ta fram ett förslag som ska verkställas 1 juli 2017.

- Ett sammanhållet och i takt med att bärigheten bekräftas växande vägnät i landet öppnas nu upp. Detta leder till effektivare transporter och det är bra för jobb och företagande i hela landet. Det mest positiva är miljöeffekten, där vi kan se kraftigt minskade klimatutsläpp med 74-tonlastbilar, säger Anders Åkesson.