Centerpartiet lokalt

Löfven måste sätta ner foten om privat välfärd

I dag lämnar Ilmar Reepalu över välfärdsutredningen till regeringen.
Nu kräver Annie Lööf att Stefan Löfven ger besked om han tänker genomföra de kritiserade förslag som Reepalu lägger fram.
- Regeringen måste sätta ner foten nu. Vill man verkligen förbjuda privata alternativ i välfärden? säger hon.

Det är känt sedan tidigare att Ilmar Reepalus förslag skulle innebära att tusentals välfärdsföretag - vårdcentraler, skolor och äldreboenden - tvingas lägga ned.

När han i dag lämnar över utredningen till regeringen kräver Annie Lööf att Stefan Löfven sätter ner foten och ger besked.

- På vilket sätt skulle Reepalus förslag, som i praktiken innebär ett valfrihetsförbud, ge bättre tillgänglighet, kortare köer och högre kvalitet? Regeringen måste sätta ner foten nu. Vill man verkligen förbjuda privata alternativ i välfärden? säger Annie Lööf.

Ilmar Reepalu skriver i dag på DN Debatt om huruvida man kan använda kvalitetskrav för att minska välfärdföretagens vinster - ett minst sagt märkligt sätt att se på kvalitetskrav.

- Reepalu vill i första hand använda kvalitetskrav för att få ner vinsterna, inte för att öka kvaliteten i välfärden. Snacka om ideologiska skygglappar. Vi måste vända på perspektiven och sätta kvaliteten i fokus i välfärden, säger Annie Lööf.