C: Tydligare lag om otillåtna bosättningar stärker äganderätten

De otillåtna bosättningarna runtom i Sverige skapar både miljöproblem och kostnader för markägare. 
I veckan har riksdagens civilutskott tvingat regeringen att skärpa ett flertal lagar som stärker äganderätten.
– Centerpartiet får igenom kravet på att förenkla och snabba på processen för att få bort de som otillåtet slagit läger på någon annans mark. Det är viktigt att markägare känner en tilltro till lagen och kan återfå sin mark, säger Ola Johansson.

Frågan har drivits av Centerpartiet länge. Nu fick förslaget backning av en bred majoritet i civilutskottet.

– Nu stärker vi äganderätten, som är en viktig grund i vårt samhälle. Det har varit viktigt för oss att så snabbt som möjligt ta itu med problemen som markägare upplever, då skogsvägar blockeras, sommarstugor ockuperas och markområden nedskräpas genom olovliga bosättningar, säger Ola Johansson, Centerpartiets ledamot i civilutskottet och bostadspolitisk talesperson.

Ett flertal förslag kommer att börja gälla från och med 1 juli i år.

– Den nya lagen innebär att tiden från anmälan till ett avlägsnande kortas ned, kravet på markägaren att besöka platsen för att identifiera de bosatta tas bort och de avgifter som markägaren behöver betala till myndigheterna sänks rejält, säger Ola Johansson.

Johansson konstaterar samtidigt att de illegala bosättningarna i grunden är en följd av ett mycket större problem.

– Det handlar alltför ofta om fattiga och utsatta människor som inte får den hjälp de behöver i sina hemländer och vi har också förslag för hur detta skulle kunna fungera bättre på europeisk nivå, säger Ola Johansson.

För Centerpartiet är det viktigt att stå upp för såväl humanism, som för ordning och reda.

– Vi kan aldrig acceptera att någon bryter mot lagen och inskränker andra människors frihet, avslutar Ola Johansson.

Läs debattartikeln i Dagens Industri.