Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Kristina Yngwe: Oansvarigt av regeringen att hantera skogsnäringen så nonchalant

Kristina Yngwe: Oansvarigt av regeringen att hantera skogsnäringen så nonchalant

Miljöministern säger nej. Landsbygdsministern säger ja. Regeringens dubbla budskap om artskyddsförordningen ska ses över eller inte väcker irritation i skogssverige.

- Det är oansvarigt och oseriöst att hantera en av Sveriges viktigaste näringar och enskilda skogsägare så här nonchalant. Regeringen måste ju kunna ge ett besked om hur de ska ha det, säger Centerpartiets miljöpolitiske talesperson, Kristina Yngwe.

Skogsnäringen har länge brottas med problem som bottnar i hur Sverige implementerat artskyddsförordningen. Markägare stoppas från att avverka sin skog på grund av att länsstyrelsen hittat arterna lavskrika och bumbmurkla i området.

Generaldirektörerna för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har också i ett gemensamt brev till regeringen påtalat behovet av en översyn av artskyddsförordningen på grund av rättsosäkert läge.

Trots det sade miljöminister Karolina Skog (MP) i en intervju med ATL att det inte finns planer på att göra en översyn. Men landsbygdsminister Sven-Erik Buchts (S) håller inte med miljöministern – hans besked är istället att frågan bereds på regeringskansliet.

Då de båda ministrarna inte verkar komma överens i frågan kommer Kristina Yngwe därför att skicka en skriftlig fråga till statsminister Stefan Löfven.

- Det är mycket beklagligt att två statsråd ger olika besked i en för svenska skogsägare så viktig fråga, och vi vill därför veta vad regeringen egentligen tänker göra. Nu får statsministern svara på om det ska ske en översyn eller inte, säger Kristina Yngwe.