Kristina Yngwe: Det måste bli enklare att återvinna

Ny statistik visar att hushållens avfall minskar. Även den så kallade materialåtervinningen minskade i fjol. 
- Det är positivt att vi slänger mindre men då behöver vi garantera att det som samlas in återvinns på bästa sätt, säger Kristina Yngwe.

 Avfall är idag en resurs som ger stora miljövinster om vi kan ta vara på det. Genom att återanvända och återvinna material minskar vi miljöpåverkan.

– För att öka återanvändning och återvinning behöver vi se till att avfallet kan samlas på korrekt sätt. Det behöver därför bli enklare att återvinna olika typer material såsom papper, plast och textil. Det skulle underlätta och motivera konsumenter att återvinna mer, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Ett tydligare producentansvar för att undvika att viktiga resurser kastas i hushållssoporna.

– Centerpartiet har även länge förespråkat ett producentansvar. Vi tycker att det är bra att producenterna ansvarar för hela kedjan. Det motiverar till nytänk om hur man kan utveckla en produkt som är lätt att återvinna och klargör ansvaret för insamling. Därför hoppas vi att regeringen snarast ska sätta ned foten och meddela var man står i frågan. Vill de ha ett producentansvar eller inte? avslutar Kristina Yngwe.