Centerpartiet lokalt

Efter EU-beslutet - Enklare att välja hållbara gödselalternativ

Nu blir det enklare för bönder att välja hållbara gödselalternativ.
EU:s miljöutskott har nämligen röstat för lägre tillåtna halter av kadmium i gödsel.
- Jag är mycket nöjd med att min och Centerpartiets linje segrande, trots hårt motstånd, säger Fredrick Federley.

EU:s miljöutskott har röstat för lägre tillåtna halter av kadmium i gödsel. Enligt Fredrick Federley är det en seger för folkhälsan och innebär att de länder som redan håller nere kadmiumnivåerna slipper höja dem för att följa de nya reglerna.

- Det här är ett viktigt steg i riktning mot en hållbar och cirkulär ekonomi inom EU och jag är mycket nöjd med att min och Centerpartiets linje segrande, trots hårt motstånd, säger Fredrick Federley, som förhandlat kadmiumnivåerna i konstgödsel för den liberala ALDE-gruppens räkning.

Det nya beslutet ökar möjligheterna för de som tillverkar och säljer organiskt gödsel att konkurrera med konstgödsel, i och med de strängare reglerna. Och det blir lättare för bönderna att välja hållbara gödselalternativ.

- För Sveriges del är detta extra intressant, eftersom vi har naturligt höga halter av kadmium i jorden, vilket kan innebära en fara för till exempel vegetarianer som äter mycket grönsaker, säger Fredrick Federley.