Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Erlandsson och Yngwe: Regeringen bör arbeta med och inte mot skogsägarna

Erlandsson och Yngwe: Regeringen bör arbeta med och inte mot skogsägarna

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi, den skapar jobb på landsbygden och har stor betydelse för en grön omställning. Därför är det oroande att regeringen tar steg för att försvåra och byråkratisera det svenska skogsbruket.

”Regeringen måste förstå att Sverige är beroende av de små enskilda markägarnas engagemang och omtanke om sin mark för att skogsbruket skall bli hållbart”, skriver Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe i ATL. 

Ska vi säkra skogen som den förnybara resurs den är måste de som sköter och skyddar skogen behandlas med respekt. Det finns idag många beklagliga fall där skogsägarna inte får vara med och bestämma hur den hållbara skogsförvaltningen ska se ut.

Ett exempel är myndigheternas hantering vid införande av skyddade skogsområden. Istället för att inkluderas i processen tvingas skogsägare utan dialog att lämna ifrån sig flera hektar mark som blir skyddsvärd mark.

”För Centerpartiet är utgångspunkten att vi inte ska byråkratisera och krångla till det för markägare utan säkerställa att de har förutsättningarna att kunna bedriva ett hållbart och miljövänligt skogsbruk. Då värnar vi svenskt skog på bästa sätt och skapar förutsättningar för ytterligare nya jobb i hela landet,” skriver Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe.

Läs hela artikeln på ATL här.