Anders W Jonsson: Så flyttar vi vården närmare människorna

När vi är sjuka är vi som mest utsatta. Då behöver vi ha nära till hjälpen och tryggheten, därför måste vi öka tillgängligheten och låta vården komma närmare människorna.
- Fler läkare som startar fler vårdcentraler skulle lära känna sina patienter på ett mer personligt sätt och arbeta mer effektivt med att få ner sjukdomstalen. På så sätt skulle vi få en närmare och mer tillgänglig vård i hela landet, säger Anders W Jonsson, barnläkare och sjukvårdspolitisk talesperson. 

Runt om i Sverige upplever människor svårigheter att få rätt vård snabbt. Det kan handla om långa geografiska avstånd eller att de hamnar i långa köer. Många patienter vittnar också om att de träffar den ena läkaren efter den andra, läkare som inte känner till deras sjukdomshistoria och som de kanske bara träffar just den gången.

Tillgången till vård och kvaliteten på densamma varierar också beroende på var i Sverige du råkar bo. Så ska det inte vara. Människor ska känna trygghet när de behöver den som mest.

Därför vill vi att fler läkare ska kunna starta vårdcentraler så att människor ska kunna få en fast läkare att gå till. De lär då känna sina patienter på ett mer personligt plan och kan lättare hjälpa dem att bli friska.

Vi föreslår därför att:

  • Alla legitimerade läkare ska kunna starta och driva egna vårdcentraler. För tillfället är det enbart specialistläkare som kan göra detta. Det är ett slöseri att inte fler läkare kan göra det.
  • Lista dig hos en specifik läkare istället för en vårdcentral. För att öka chanserna att få träffa samma läkare bör patienterna kunna lista sig hos en läkare. I Norge uppmuntras detta aktivt vilket har lett till att antalet läkare ökar mest i kommuner långt ifrån större städer.
  • Skärp Lagen om Valfrihet (LOV). Privata aktörer missgynnas när landstingen betalar ut låg ersättning. Landstinget stöttar sedan sina egna vårdcentraler ekonomiskt medan de privata får klara sig på egen hand. Vi vill skärpa LOV så att alla vårdcentraler arbetar under likadana villkor.

Läs hela debattartiklen i UNT här.