Centerpartiet lokalt

Bred överenskommelse om skärpta regler för vapenexporten

Ett lands demokratiska status ska utredas innan ett tillstånd för vapenexport utfärdas. Det är grunden i en överenskommelse mellan Alliansen och regeringen som nu skickas till Lagrådet för remiss.

- Det är välkommet att det nu finns en brett parlamentariskt stöd för regelverket kring krigsmaterielexport. För oss har det varit viktigt att mottagarlandets demokratiska status är ett centralt villkor vid tillståndsprövningen, säger Kerstin Lundgren (C), utrikespolitisk talesperson.

Förslaget innebär att mottagarlandets demokratiska status ska vara en del i helhetsbedömning vid en tillståndsprövningen. Men den svenska säkerheten kommer alltid i första hand vilket innebär att svensk säkerhets- och försvarspolitik väger tyngst vid export.

- Med det nya regelverket skärps kraven på respekt för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt som Sveriges säkerhet och försvar kommer väga tyngst vid export. Med överenskommelsen tar vi ansvar i en tid när de säkerhetspolitiska utmaningarna, inte minst i vårt närområde, kommer att öka i betydelse, säger Kerstin Lundgren.

Centerpartiet vill generellt se mer av transparens och öppenhet när det gäller krigsmaterielexport och det är positivt att överenskommelsen tar steg i rätt riktning.

Med överenskommelsen tar vi också ansvar och att tydliggör de långsiktiga förutsättningarna för svenskt försvarsindustri och näringslivet. Det är positivt att en fråga som har betydelse för Sveriges försvar och säkerhet under lång tid framöver, kan lösas ut av ansvarstagande partier över blockgränsen.