Centerpartiet lokalt

Tillgången till kontanter måste säkras

"Centerpartiet är ett teknikoptimistiskt parti som välkomnar nya, smarta lösningar som förenklar vardagen. Men det finns också en annan aspekt av utvecklingen som vi måste ta hänsyn till. När ny teknik i snabb takt ersätter kontanter riskerar det att skapa problem för många i samhället", skriver Per Åsling, ordförande i skatteutskottet och Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i en debattartikel.

Sverige ligger långt framme när det gäller elektroniska betalningsmedel. Tjänster som Swish och IZettle har slagit igenom stort, både bland privatpersoner och företag. Tekniken leder också till att behovet av kontanter minskar, vilket sänker kostnader och ökar säkerheten.

Detta är förstås positivt. Centerpartiet är ett teknikoptimistiskt parti som välkomnar nya, smarta lösningar som förenklar vardagen. Men det finns också en annan aspekt av utvecklingen som vi måste ta hänsyn till. När ny teknik i snabb takt ersätter kontanter riskerar det att skapa problem för många i samhället.

På landsbygden är uppkoppling till internet och mobiltäckning inte alltid en självklarhet, vilket gör att de nya teknikerna inte är tillgängliga. För till exempel en gårdsbutik eller fäbod långt utanför tätorten är det ofta kontanthantering som gäller. Samma sak för många äldre, som inte känner sig hemma med ny teknik och hellre fortsätter använda kontanter.

Det finns kort sagt ett stort behov av att kontanthanteringen fungerar, inte minst utanför städerna. Så är dock inte fallet. Till exempel har över 50 000 svenskar mer än 30 kilometer till närmaste bankomat. När det handlar om insättning är problemet ännu större. Allt färre banker tar emot kontanter och maskinerna där man kan sätta in pengar är lätträknade.

Ansvaret för kontanthanteringen är i dag väldigt splittrat, fördelat på en lång rad myndigheter i hela landet. När ingen känner ett övergripande ansvar blir hanteringen varken sammanhållen eller effektiv. Här måste både Riksbanken och de privata bankerna ta ett större ansvar. Och det ligger på oss politiker att se till att de gör det.

Tillsammans måste vi se till att flödet av kontanter håller en sådan nivå att det både går att ta ut, sätta in och använda kontanter runtom i hela landet. Redan 2014 föreslog en statlig utredning ett skarpare ansvar för Riksbanken för kontanthanteringen, men efter att den rödgröna regeringen kom till makten har förslaget bara legat och samlat damm på Magdalena Anderssons skrivbord.

Regeringen har trots både varningar och förslag på lösningar varit förvånansvärt passiva i frågan om fungerande kontanthantering. Socialdemokraterna har den senaste tiden yrvaket börja prata om att hela landet ska leva. Om partiets nyvunna vurm för landsbygden ska ha någon som helst trovärdighet måste man också sätta handling bakom de vackra orden.

Per Åsling (C), ordförande i skatteutskottet

Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson