Centerpartiet lokalt

Nytt förslag - Så öppnar vi jobbdörren för fler

Fördubbla jobbstimulansen, undanta mindre företag från turordningsreglerna och inför en arbetsförmedlarpeng på 100 000 kronor.
Så öppnar vi jobbdörren även för den som inte gått färdigt gymnasiet, inte har en lång akademisk utbildning, som har en funktionsvariation eller som inte kan prata flytande svenska.
De som har svårast att få ett jobb.

-Vi behöver börja betrakta människor som den resurs de är, inte som hopplösa fall på arbetsmarknaden. Och det är nu förändringar måste ske, för det är i goda tider som man måste rusta sig inför sämre tider, skriver Annie Lööf på DN Debatt.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, 147 000 personer är långtidsarbetslösa i Sverige trots att vi står på toppen av en högkonjunktur. Det är inte rimligt att så många glöms bort. Vi vill därför förnya den svenska modellen för att stoppa klyftan mellan de som har jobb och de som är arbetslösa.

- Tryggheten i att ha ett jobb ska vara till för alla, även för den som är långtidsarbetslös eller nyanländ, skriver Annie Lööf.

För att förbättra möjligheterna för långtidsarbetslösa att få jobb vill vi därför:

  • Fördubbla jobbstimulansen. För varje krona en person som börjar jobba tjänar, minskas eventuella bidrag med lika mycket, vilket innebär att den totala inkomsten inte förändras av att personen arbetar. Detta vill vi nu förändra genom att jobbstimulansen i försörjningsstödet fördubblas, så att den som börjar arbeta får mer pengar i plånboken.

  • Undanta mindre företag från turordningsreglerna. Med dagens system kan människor behöva sägas upp, trots att de sitter på nyckelkompetens för företaget, bara på grund av att de varit för kort tid på arbetsplatsen. Det behöver förändras om vi ska skapa en modern konkurrenskraftig arbetsmarknad

  • Inför en arbetsförmedlarpeng. Det företag som förmedlar ett varaktigt jobb till någon som är långtidsarbetslös ska få ersättning på upp till 100 000 kronor. Det ger en ordentlig stimulans att sätta in rätt insatser så att den som befunnit sig utanför arbetsmarknaden under lång tid ska få ett jobb.

Läs hela debattartikeln på DN.se.