Nu rustar vi yrkeshögskolan för fler jobb

För att kunna gå stärkta in i framtiden behöver den svenska modellen förnyas, klyftorna på arbetsmarknaden överbryggas och möjligheten till ett längre arbetsliv utvecklas.
-
Med reformer som rustar jobbsökarna och som öppnar jobbdörren för fler kan vi förnya den svenska modellen och hindra klyvningen av Sverige, säger Annie Lööf.

I dag höll Centerpartiet sitt ekonomiska seminarium i Almedalen, där Annie Lööf och Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl samtalade med en rad tunga ekonomer om hur vi kan stoppa klyvningen av Sverige mellan dem som har jobb och dem som står utan.

På seminariet lyfte Annie Lööf och Martin Ådahl bland annat de förslag för att rusta jobbsökarna som Centerpartiet presenterat under måndagen och tisdagen i Almedalen.

- Arbetsmarknaden måste öppnas upp för alla de hundratusentals människor som ställts utanför. Det måste ske nu, när vi har möjlighet under högkonjunkturen, genom kraftfulla reformer. Vi kan öka vidareutbildningen, rörligheten, det smartare arbetsförmedlandet och minska skattebördan, minska kostnaderna för småföretagen. Då kan fler komma tillbaka och flyktingarna äntligen komma i jobb, säger Martin Ådahl.

Det handlar dels om att göra det lättare att få studiestöd senare i livet. Genom att fler kan utbilda och vidareutbilda sig stärker vi deras chanser att få jobb. Vi vill också öppna jobbdörren för fler människor genom att låta arbetslösa behålla halva försörjningsstödet när de får jobb. Dessutom vill vi undanta alla företag med upp till 50 anställda från turordningsreglerna.

- Centerpartiet kan inte acceptera att vi har en del av Sverige som glöms bort. Att människor döms till livslångt utanförskap. Nu krävs förändring. Centerpartiet vill sluta den klyfta som i dag öppnat sig mellan de som har jobb och de som är arbetslösa. Mellan de människor som har det bra, med fast jobb och bra lön, och de som fastnat i utanförskap, säger Annie Lööf.

På en pressträff efter det ekonomiska seminariet presenterade Annie Lööf rapporten "Förnya den svenska modellen - rusta jobbsökarna och öppna jobbdörren", som innehåller fler nya förslag för att ytterligare stärka jobbsökarnas möjligheter att hitta ett arbete.

Ett av förslagen handlar om att bygga ut yrkeshögskolan med 5000 fler platser.

- Yrkeshögskolan är en av de utbildningsformer i Sverige som fungerat bäst för att ge personer möjlighet till nya, specialiserade yrkeskarriärer. Genom sin nära koppling till näringslivet har yrkeshögskolan uppvisat goda resultat när det gäller att matcha mot arbetsmarknaden. 9 av 10 får jobb inom ett år från avslutad utbildning. Genom att bygga ut antalet platser ger vi ännu fler chansen att ta vägen till jobb via Yrkeshögskolan, säger Annie Lööf.

Yrkeshögskolan ska också stärkas genom fler förberedande och kompletterande kurser.

- Vi vill avskaffa onödiga regleringar och göra det enklare att läsa skräddarsydda preparandutbildningar och baskurser på yrkeshögskolan. På det sättet kan fler bli behöriga till yrkeshögskolans utbildningar. Dessutom vill vi tillåta kortare påbyggnadsutbildningar för personer som redan har en högskoleexamen, säger Annie Lööf.

Centerpartiet föreslår dessutom att yrkeshögskolan ska få längre tillstånd, för att kunna verka mer långsiktigt. Huvudregeln bör vara tillstånd för tre, istället för dagens två, utbildningsomgångar.

- Vissa utbildningar, till exempel dem som leder till arbete inom den tunga verkstadsindustrin, kräver omfattande investeringar. Då behövs en längre horisont för att kunna planera och räkna hem investeringarna än vad som i dag är möjligt, säger Annie Lööf.

Utbyggnaden av yrkeshögskolan beräknas kosta 500 miljoner kronor per år.

Läs hela rapporten här