Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Rubba inte maktbalansen på landsbygden genom att förändra jordförvärvslagen

Rubba inte maktbalansen på landsbygden genom att förändra jordförvärvslagen

Regeringen vill utreda jordförvärvslagen och bolagsförbudet för skogs- och jordbruksmark. Om det skulle tillåtas kommer maktbalansen på landsbygden att rubbas, skriver Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson i Lant Lantbruk.

- Lagen fyller en viktig funktion för en levande landsbygd där människor kan leva och bo.

Jordförvärvslagen infördes för att begränsa att skog köptes upp av många större bolag. Skogsbruk och jordbruk drivs i stor utsträckning av småföretagare eller familjeföretag som bor i direkt anslutning till marken. De har ofta begränsade ekonomiska medel att investera i mark, vilket gör dem känsliga mot om större bolag skulle köpa upp alltför mycket skogsmark.

I grunden handlar frågan om demokrati. Vill vi att de som bor på landsbygden ska kunna leva och bo där eller vill vi att de ska tvingas flytta för att kunna försörja sig?

- För oss är det självklart, de som bor i byn ska även i fortsättningen i stor utsträckning äga och bruka marken och skogen som omger dem. Därför bör inte Miljöpartiet och Socialdemokraterna ändra jordförvärvslagen, skriver Eskil Erlandsson.

Centerpartiet vill förenkla för skogs-, och jordbruksägare och för småföretagare, men det kan göras på betydligt bättre sätt. Som till exempel att genom behålla skogskontot, förenkla för småföretag, regelförenkla samt se över implementeringen av Art-, och habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Då kan små mark-, och skogsägare fortsätta att bruka sin mark och skapa fler jobb, så att vi alla kan ta del av en levande landsbygd.

Läs hela artikeln här.