Centerpartiet lokalt

Fler unga måste få sitt första riktiga jobb

Skrota arbetsförmedlingen och slopa arbetsgivaravgift för alla under 18 år, skriver Evelina Robertson (CUF) och Emil Källström (C) på SVT Opinion.

Många unga människor ser fram emot att tjäna sina första egna pengar. Men tyvärr går alldeles för många direkt från skolan in i arbetslöshet. 

I Almedalen pratade Socialdemokraterna om klasskillnader och arbetslöshet, men deras åtgärder misslyckas gång på gång. Som Annie Lööf sa i sitt Almedalstal – nu krävs det rejäla krafttag för att riva muren så att fler unga ska få sitt första riktiga jobb.

Över 50 000 ungdomar mellan 18-24 står i dag utan jobb. Arbetslösheten bland yngre är mer än dubbelt så hög som bland befolkningen i stort. Medan den i maj månad låg på 7.2% för genomsnittet var den hela 21.8% för unga. Detta trots att vi befinner oss mitt i en brinnande högkonjunktur. 

Regeringens enda och ständiga svar på den höga ungdomsarbetslösheten har hittills varit olika typer av hitte på-jobb. I stället för riktiga jobb presenterar Stefan Löfven hela tiden nya skattefinansierade anställningsformer: Traineejobb, extratjänster och nu senast beredskapsjobb. 

Och trots att staten betalar arbetsgivarna för att anställa har alla satsningar slutat i praktfiasko, med bara några hundra jobb i stället för de tiotusentals tjänster som Löfven utlovat. Det duger förstås inte. Det är dags att regeringen sänker trösklarna till arbetsmarknaden och lägger fram förslag som skapar riktiga jobb. 

Det behövs bland annat bättre matchning mellan arbetsgivare och anställda. Tusentals utbildade ungdomar är utan jobb, samtidigt som företagen har brist på arbetskraft. 

Arbetsförmedlingen borde därför skrotas. Vi vill istället införa en arbetsförmedlarpeng, som den sökande tar med sig till en privat eller ideell arbetsförmedlare som hen själv väljer. Pengen betalas ut till förmedlaren först när den sökande fått ett varaktigt, riktigt jobb. 

Vi vill också att arbetsgivaravgiften för alla under 18 år slopas helt, och dessutom för de två första åren i arbetslivet – oavsett ålder. På det sättet når vi dem som behöver det mest. 

I dag upplever många företag att de inte har råd att chansa på att anställa unga människor, som ofta är relativt oerfarna och oprövade. Genom att sänka kostnaden för att anställa unga vågar företagen ge ungdomarna en schyst chans att få sitt första jobb i glasskiosken, i mataffären eller på ett lager.

Hittills har regeringens jobbpolitik mest bestått av subventionerade åtgärder, vackra ord och höga mål – men inget av detta leder till att fler unga får sitt första jobb. Tvärtom klyver regeringens passiva jobbpolitik Sverige och stänger ute tiotusentals ungdomar från arbetsplatser. 

För att fler unga ska få sitt första jobb krävs ett ledarskap som vågar göra de förändringar som behövs.