Jaga utsläppen - inte avstånden

Kilometerskatt

Det är oförståeligt hur regeringen kan fortsätta föreslå en skatt som bevisligen inte ger den miljöeffekt de eftersträvar, skriver Anders Åkesson (C) infrastrukturpolitisk talesperson i Uppsala Nya Tidning.

Anders Åkesson som tidigare har kritiserat kilometerskatten skriver nu i Uppsala Nya Tidning om att regeringen valt att återuppta förslaget.

Regeringen drog tidigare i våras tillbaka förslaget om att straffbeskatta avstånd på landsbygden efter hård kritik från bland annat Centerpartiet, näringslivet, LO och företrädare för landsbygden. Men i Almedalens skugga försöker nu regeringen smyga in förslaget med "skatt på avstånd" i stället. Vid regeringssammanträdet i samband med Almedalsveckan beslöt regeringen att uppdra till ett antal statliga myndigheter att bistå en regeringsintern utredning med syfte att lägga skarpa förslag att införa en kilometerskatt, skriver Åkesson.

Vårt förslag är att miljövänliga lastbilar ska gynnas ekonomiskt genom en klimatrabatt på lastbilar, så att valet blir enklare vid investeringar av nya miljövänliga fordon.

Läs hela artikeln här.