Annie Lööf: "Informationshaveri inom regeringskansliet"

– Alla fyra partiledare i alliansen har sagt att vi inte utesluter misstroendeförklaring, säger Annie Lööf. Centerpartiet ser mycket allvarligt på de uppgifter som kommit ut om Transportstyrelsen it-läcka och det har nu visat sig vara ett informationshaveri inom regeringskansliet.

Idag bjöd Statsminister Stefan Löfven in till ett krismöte med alla partiledare för att ge information om hur händelseförloppet sett ut kring Transportstyrelsens skandal. Så här kommenterar Annie Lööf till SVT om skandalen som uppdagats under den senaste veckan:
– Det mest allvarliga är att vi har en myndighet som har frångått svensk lagstiftning som finns för att skydda Sverige och rikets säkerhet. Annie Lööf fortsätter med att betona att hon är mycket bekymrad över hur regeringen hanterat informationen.

Under dagen ägde även två andra viktiga möten rum med utskott i riksdagen. Det första mötet var i försvarsutskottet då ansvarige minister Peter Hultqvist utfrågades om vad som gjorts och vilka som informerats samt varför. Centerpartiets försvarspolitiska talesperson Daniel Bäckström kommenterar såhär till Expressen efter mötet:
– Vi har tagit upp många viktiga frågor som handlar om rikets säkerhet. Och hur försvarsministern har hanterat detta men han har inte informerat vidare. Försvarsministern har berättat hur han haft dialog med försvarsmakten och säkerhetsställt åtgärder. Men man har inte tagit några steg att föra vidare informationen.

Det andra mötet ägde rum hos justitieutskottet där Anders Ygeman, inrikesminister och IT-minister, utfrågades om hur händelseförloppet sett ut. Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin anser dock att Ygemans besök i justitieutskottet väckt fler nya frågor än de som besvarades.
– Hur har det kunna gå så snett? Det är helt klart att det finns stora brister i hur sådana här saker hanteras inom regeringen, säger han till DN.

Annie Lööf (C) säger till DN att hon ser mycket allvarligt på de uppgifter som kommit ut om Transportstyrelsen it-läcka.
– Enskilda personers men också rikets säkerhets har satts i fara. Det mest allvarliga är att vi har en myndighet som frångått lagstiftning som satt rikets säkerhet på spel. Det har också funnits ministrar som inte tagit sitt ansvar. För nästan två år sedan fick justitiedepartementet information om det här läckaget, utan att de informerade statsministern och ansvarig minister.

Annie Lööf avslutar genom att berätta vad som händer framöver:
– Nu under kvällen och morgondagen kommer jag att träffa centerpartisterna i försvarsutskottet och justitieutskottet för att få mer information om vad som sagts där i dag och sedan kommer vi inom Centerpartiet och inom alliansen att göra en samlad bedömning innan vi kan säga vad nästa steg blir.