Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: "Det är vår plikt att agera mot ansvarslöshet"

Det är uppenbart att Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist har försummat sitt ansvar. Det sa Annie Lööf på en gemensam presskonferens med Alliansens partiledare under onsdagen. Nu väljer Alliansen att rikta misstroende mot de ministrar som är ansvariga för säkerhetskrisen.

- Det är uppenbart att Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist har försummat sitt ansvar. Statsråden har inte i tid vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda rikets och enskildas säkerhet. Dessutom har de underlåtit att informera riksdagen om Transportstyrelsens åsidosättande av lagstiftningen. Detta kan ha hotat Sveriges säkerhet, sa Annie Lööf vid pressträffen.

- Det är ytterst ovanligt att misstroende riktas samtidigt mot tre statsråd i en och samma regering. Men detta grundar sig på att var och en struntat i att ta ansvar när de fått veta vad som skett. Det är vår plikt som folkvalda att snabbt och resolut markera att vi inte accepterar denna ansvarslöshet, avslutade hon.

Läs mer om detta här.