Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: "Välkomnar Löfvens besked!"

Centerpartiet välkomnar statsminister Stefan Löfvens besked att Anna Johansson och Anders Ygeman nu lämnar regeringen. Båda ministrarna har brustit i sitt ansvarstagande kring IT-skandalen och förtroendet är förbrukat. Alliansen meddelade också under torsdagen att grunderna för misstroendevotum kvarstår mot försvarsminister Peter Hultqvist.

- Vid en kris av den här storleken behöver politiskt ansvar utkrävas. Det är bra att så nu har gjorts i och med att Anders Ygeman och Anna Johansson lämnar regeringen. Centerpartiet välkomnar att statsministern lyssnat på Alliansen, säger Annie Lööf.

- Det har inte framkommit någon ny information sedan igår och därför kvarstår dock grunderna för misstroendeförklaring mot Peter Hultqvist. Han har ansvar för försvaret och trots att han haft kännedom om informationskrisen under lång tid har han avstått från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen om detta uppenbara säkerhetsläckage. När det rör sig om enbart ett statsråd kommer vi däremot inte kalla in riksdagen under sommaren, sa Annie Lööf idag. Läs hela intervjun här.

Peter Hultqvist ansvarar för försvaret i regeringen och sitter även i Löfvens säkerhetspolitiska råd. Trots att Hultqvist, likt Anders Ygeman, fick information om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen i början av 2016 och att säkerhetsbristerna ansågs som allvarliga, så avstod han från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen. Dessa sakförhållanden har inte förändrats. Grunden för vår begäran om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist kvarstår därför.

Mot bakgrund av att frågan nu gäller ett statsråd, i stället för som tidigare tre, är det däremot inte längre befogat att begära extra riksdagssammanträde. Därför kommer vi att yrka på att frågan om misstroendeförklaring avgörs när riksdagen öppnar i september, om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning, skriver Alliansen i ett gemensamt pressmeddelande.


Se fler kommentarer från Annie Lööf i media.

Annie Lööf i DN: http://www.dn.se/nyheter/politik/annie-loof-lofven-har-slappt-prestigen-och-lyssnat-pa-oss/

Annie Lööf i Aftonbladet TV: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/222109

Annie Lööf i SVT: https://www.svtplay.se/video/14553696/rapport/rapport-27-jul-18-00-1?start=auto

Annie Lööf i TV4: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/annie-l%C3%B6%C3%B6f-om-fortsatt-misstroende-mot-hultqvist-3925963

Alliansens gemensamma pressmeddelande: http://www.alliansen.se/2017/07/alliansens-krav-pa-misstroende-mot-peter-hultqvist-kvarstar/