Kyrkomötets ordförande Karin Perers laddad

Kyrkoval

Karin Perers är kyrkomötets ordförande. Hon är också kulla från Dalarna, centerpartist och ordförande för Mellanskog. Hon berättar om som sitt engagemang för Svenska kyrkan, varför det är viktigt att Centerpartiet ställer upp i kyrkovalet och vad som blir kyrkovalets viktigaste fråga.

– Mitt första förtroendeuppdrag fick jag när jag som mycket ung kom till Stockholm. Kyrkan gav mig hembygd i storstad, i Sofia församling på Södermalm, säger Karin Perers. I dag är Perers kyrkomötets ordförande. Det innebär att hon ansvarar för kyrkans demokrati. Det är det högst valda ämbetet i Svenska kyrkan.
– När jag första gången, inför kungapar och hundratals andra, steg fram i Uppsala domkyrka för att inleda kyrkomötet, tänkte jag på alla Centerkvinnor som träget genom årtionden är med och bär Svenska kyrkan. Jag gör deras arbete synligt.

17 september är det kyrkoval
men det går att förtidsrösta redan från 4 september. Varför är det viktigt att rösta i kyrkovalet?
– Kyrkovalet är den största ­manifestationen för demokrati i vårt land, vid sidan av de formella valen till samhällets beslutande organ. Nära 700 000 människor röstade i senaste kyrkovalet. Ändå är det bara cirka 13 procent av alla kyrkotillhöriga. Varje röst väger därför mycket tungt.

På frågan om vad som är Centerpartiets roll i Svenska kyrkan svarar hon att Centerpartiet är en garant för den öppna folkkyrkan med närvaro i hela landet. Perers utvecklar sitt resonemang vidare:
– Så länge vår folkrörelse har funnits, har många av våra medlemmar varmt engagerat sig i Svenska kyrkan. I dag är vi tusentals centerpartister som är delaktiga i församlingarnas arbete. Vi kokar soppa till luncher, samlar in pengar till internationellt arbete, är kyrkvärdar eller aktiva i annat ideellt arbete. I kyrkans beslutande organ bidrar vi därför både med likavärdesprincipen och med praktiska erfarenheter.

Karin

När kyrkans organisation har ändrats har Centerpartiet i Svenska kyrkan stått upp för att församlingarna ska finnas kvar och att kyrkan ska vara nära människorna. 2009 var Karin Perers med och fattade beslut om kyrklig vigsel för alla par, något hon lyfter fram som ett stort ögonblick i kyrkopolitiken. Centerpartiet har länge verkat för Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka. Ett annat beslut som Perers är särskilt stolt över var under kyrkomötet hösten 2015 när många flyktingar kom till Sverige och sökte skydd.
– Då beslutade kyrkomötet att vid sidan av ordinarie budget sända 75 miljoner kronor till församlingarnas medverkan i flyktingmottagandet. Det blev mycket betydelsefullt.

Vilka blir viktiga politiska frågor för Centerpartiet i det kommande kyrkovalet?
– För oss i Centerpartiet fortsätter kampen för den öppna folkkyrkan, som inte frågar vem du är, hur du tror, inte ens om du tror, utan som välkomnar alla som vänder sig till kyrkan. Enligt kristen tro är människan skapad till Guds avbild, och då finns det förstås en mening i att vi människor är så olika varandra. Alla duger. Alla är lika viktiga och lika välkomna.

I Karin Perers engagemang märks det tydligt att Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande folkkyrka.
– Svenska kyrkan ska verka i hela samhället, inte minst bland människor som är utsatta, ensamma eller på flykt. Kyrkan ska fortsätta att vara en självklar öppen famn vid kris och katastrof.

Läs mer om Centerpartiet i kyrkovalet här.