Centerpartiet lokalt

Det behövs mer hållbart mode

Hållbart

Nu är sommaren snart slut och det är dags för barnen att börja skolan igen. Många föräldrar väljer då att köpa nya kläder till barnen. Men visste du till exempel att det krävs cirka 8 000 liter vatten för att producera ett par jeans? Vi vill se mer hållbart mode och diskuterade detta med Lindex hållbarhetschef Sara Winroth i Almedalen. Centerpartiet har många förslag för att vi ska få ett mer hållbart mode.

Genom att ta vara på textilierna som slängs i soporna och använda ett plagg ytterligare tre gånger, skulle vi minska miljöpåverkan från det enskilda plagget med 70 procent. Vi behöver även göra det lättare för konsumenter att göra bra val och leva miljövänligare. Det vi från politiken kan göra är bland annat att sätta press på producenter och myndigheter att göra detta till en prioriterad fråga. Därför vill vi:

  • Införa ett nationellt mål om 50 procent återanvändning av insamlade kläder, likt det som finns för matavfall. Då ökar vi insamlingen av textilier, men skapar också fler arbetstillfällen i Sverige inom bland annat textilåtervinning.
  • Införa ett producentansvar där producenter tar ansvar för sina textilier som de tillverkar och distribuerar. Då undviker vi att viktiga resurser kastas i hushållssoporna.
  • Anpassa producentansvaret till second-hand-verksamheter. Idag ses second-hand-verksamheter inte ses som producenter men de är fortfarande en nyckelaktör på området återvinning och återanvändning. De bidrar även ofta till hållbarhet och sociala värden.
  • Skärpa EU:s lagar. EU:s Ekodesigndirektiv är till för att minska miljöpåverkan genom hela produktkedjan från vagga till vagga. Genom att inkludera textilier i direktivet om Ekodesign eller ställa motsvarande krav kan vi få stora miljövinster.
  • Att modeentreprenörer också lättare ska kunna tjäna pengar genom förslaget ingångsföretag. Företag såsom lånegarderober och klädbibliotek är ofta små verksamheter där lönsamheten blir lidande på grund av höga skatter och onödig byråkrati.

Det finns mycket som behöver göras för att styra både konsumtion och produktion av kläder mot ett mer hållbart sätt. Dessa förslag är en bit på vägen till en mer hållbar textilproduktion.