Regeringens flygskatt ineffektiv & drabbar jobben

Regeringens flygskatt är fel väg att gå.
Den är ineffektiv, drabbar jobben på landsbygden och bidrar inte till den gröna omställningen.
Centerpartiet vill i stället införa krav på förnybart bränsle i flygtanken, skriver Rickard Nordin på Aftonbladets debattsida.

I dag skriver Centerpartiets klimatpolitiska talesperson Rickard Nordin i Aftonbladet om regeringens planerade flygskatt.

Han pekar bland annat på att flygskatten riskerar bli väldigt ineffektiv:

"Regeringens egen utredare har själv varnat för att inrikes flygresor kan ersättas med längre bilresor på grund av flygskatten, samt att långflygningar kan flyttas till Köpenhamn. Skatten riskerar på det sättet att bli väldigt ineffektiv. Utredningen tar upp Storbritannien som exempel, där en nationell flygskatt fick ”marginell effekt”."

Rickard Nordin lyfter fram att en nationell flygskatt slår hårt mot jobben och ekonomin - inte minst på landsbygden.

"Enligt flygbranschens beräkningar kan uppåt 10 000 jobb försvinna och tillväxten sjunka med 5,4 miljarder. Stockholms handelskammare har dessutom publicerat en utredning där sju flygplatser pekas ut som hotade om flygskatten blir verklighet. Den som tvekar på att en flygskatt har negativa effekter på ekonomin kan ringa Danmark eller Irland, som bägge avskaffade flygskatten för att ekonomin tog för mycket skada", skriver han.

I stället för flygskatt vill Centerpartiet införa obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle, ett betydligt bättre sätt att minska flygets klimatpåverkan.

"Faktum är att det räcker med fem procents inblandning för att klimateffekten ska bli lika stor som med regeringens flygskatt. Med tanke på att potentialen för inblandning i dag är 50 procent finns det stora möjligheter att minska utsläppen långt mer än med regeringens flygskatt – samtidigt som vi bidrar till en grön omställning av flyget", skriver Rickard Nordin.

Läs hela artikeln i Aftonbladet