Centerpartiet lokalt

Försvaret får miljarder

Försvaret får 2,7 miljarder årligen i tre år framåt.
Det har Centerpartiet, Moderaterna och regeringen kommit överrens om.
- Centerpartiet tar ansvar för Sveriges säkerhet och med de här extra miljarderna stärker vi Sveriges försvarsförmåga i hela landet, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Överenskommelsen mellan Centerpartiet, Moderaterna och regeringen innebär att försvaret får 2,7 miljarder tre år framåt med början 2018. Då ges försvaret bättre möjligheter att genomföra övningar, att öka förbandsverksamheten och att förmågan inom armén stärks.

- För Centerpartiet har det varit viktigt att i en orolig omvärld och med ett försämrat säkerhetsläge se till att försvaret blir starkare. Med dagens överenskommelse har vi sett till att försvaret får mer pengar, minst 8,1 miljarder kronor över tre år, med möjligen ytterligare pengar för 2019 och 2020, säger Daniel Bäckström.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får i överenskommelsen extra pengar för att utvidga informationssäkerheten och det psykologiska försvaret.

Utöver det har det varit viktigt för Centerpartiet att antalet utbildningsplatser på officers- och reservofficersutbildningen ökar.

- Officersförsörjningen har varit en akilleshäl i hela Försvarsmaktens personalförsörjning och påverkar också möjligheten att utbilda soldater. När vi nu ökar antalet utbildningsplatser kan vi också utbilda fler soldater, vilket är bra, säger Daniel Bäckström.