Centerpartiet lokalt

Ådahl: Regeringen ökar riskerna för svensk ekonomi

Martin Ådahl

Svensk ekonomi går mot överhettning - och regeringens politik kan skapa en krasch.
Det menar Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl, som i dag höll en pressträff om läget i Sveriges ekonomi tillsammans med Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.
- Varningstecknen finns där, men Magdalena Andersson väljer istället att gå i motsatt riktning mot vad ekonomin behöver, säger Ådahl.

I slutet av september presenterar regeringen sin höstbudget, varpå oppositionspartierna lägger fram sina skuggbudgetar. Redan på torsdag inleds regeringens traditionsenliga budgetförhandlingar på Harpsund, då Magdalena Andersson ger sin bild av läget i svensk ekonomi.

Inför budgetsamtalen på torsdag höll Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl i dag en pressträff tillsammans med Nordeas chefsekonom Annika Winsth, där de förklarade hur de ser på Sveriges ekonomi.

Martin Ådahl varnade för att ekonomin går mot överhettning, vilket i värsta fall kan leda till en krasch. Kombinationen av en expansiv budget, negativa räntor, allt högre belåning i hushållen och fortsatt uppgång i bostadspriserna, riskerar att lägga grund för nästa kris, om inte strukturreformer görs på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.

- En stor del av arbetskraften står helt utanför. Det handlar om tiotusentals nyanlända som inte fångas upp av högkonjunkturen, eftersom trösklarna är för höga på arbetsmarknaden. Kommer de inte in kan svensk ekonomi inte fortsätta växa snabbt. Risken är att konjunkturuppgången vänds till snabb nedgång efter nästa val, säger Ådahl.

- Två gånger fick vi sanera svensk ekonomi när vi tog över efter Socialdemokraterna. Den tredje gången lämnade de ett väldigt utanförskap efter sig att hantera. Jag hoppas detta inte blir en fjärde gång, fortsätter han.

Vad som behövs är kraftfulla reformer.

- De nyanlända måste komma in i arbetsstyrkan genom att få en första anställning, lära sig jobbet och gå från låga bidrag till att tjäna ihop en lön. Arbetsgivaravgifterna på att anställa dem som inte kommer in måste sänkas. Först då kommer företagen våga anställa nyanlända. Det är inte heller bra att marginalskatterna höjs så kraftigt, just i ett läge då landet behöver högutbildade som jobbar mer, inte mindre, säger Martin Ådahl.

Det behövs också reformer på bostadsmarknaden och i skattepolitiken, samt fokus på de utgifter som ökar tillväxten.

- Magdalena Andersson håller på att slösa bort en rekordstark högkonjunktur. Det är nu vi har råd och möjlighet att genomföra nödvändiga reformer för att få in nyanlända i jobb, men regeringen väljer att lägga fokus på ökade utgifter istället. Det kommer leda till att ekonomin blir allt mer överhettad. Om ekonomin vänder kommer det bli betydligt svårare och då kommer dessutom ännu fler bli arbetslösa, säger Ådahl.

Annika Winsth anser att det krävs strukturreformer.

- Sverige går imponerande starkt. Då är det viktigt att ta tillfället i akt att genomföra långsiktigt viktiga strukturreformer. Utbildning är fokus på lång sikt, integration och bostadsmarknaden är utmaningar och risk på kort sikt, sade hon på Centerpartiets pressträff om läget i Sveriges ekonomi.